top of page

Detox Ionic Hydrosauna of the Feet

Man is bombarded with toxins from all sides ... water, food, drugs, clothes, cosmetics, everyday items, household chemicals, polluted air, stimulants ...

Does your body still have the strength to deal with so many toxins on its own?

Heavy metals, solvents, pesticides, drug metabolites interfere with every system of the body.  

Detoxification with an ionic foot bath helps  all body systems and processes function properly by removing these substances. This treatment also works in addition to other therapies that may have a greater impact on your health.

Interesting facts

~ Annually, a statistical Pole eats 2 kg of chemical food additives.

~ Women put an average of 168 chemicals on their face and body every day.

~ Cigarettes contain about 4,000 chemicals, 40 of which are officially recognized as carcinogens !!

2.jpg
 Młoda kobieta Kontemplując
Zoptymalizuj spalanie tłuszczu
picture-stressed-fat-woman-having-260nw-1183790896.jpg
Kobieta w bólu

Why is Detox important?  

 

Detoxification, i.e. removing harmful substances from the body, serves to stimulate the body's self-healing power, because only deep liberation from harmful substances will fight many underlying diseases and make the body heal itself. Comprehensive body cleansing is the basis of health. If the body is not cleansed regularly, over time poison loads become so great that they cannot be excreted from the body to an adequate degree. Depositing in organs and tissues - they are like a ticking bomb that will explode at the right moment, causing serious disease.

When the natural balance is disturbed, the body stops fulfilling its functions. On the one hand, the excess of harmful substances cannot be removed naturally, and on the other, the excess of poisons prevents the absorption of useful nutrients and healing substances.

 

When is the procedure for you?

 • you feel worse

 • feeling tired all the time

 • general decline in form

 • poor regeneration of the body

 • complexion problems

 • digestive problems

 • slow digestion

 • obesity

 • swelling  

 • pain in muscles and joints

 • headaches

 • this treatment also works as an addition to other therapies

Possible additional action:

 • balancing the body's pH

 • increased vitality

 • reduction of inflammation

 • improving the mood

 • stress relief

 • rejuvenating the skin

 • increasing disease resistance

 • facilitating recovery after illness or injury

 • supporting weight loss

 • improving heart health

 • destruction of harmful microorganisms

How does it work:

Did you know there are over 2,000 sweat glands and 4,000 pores in your feet? No wonder that detoxifying foot baths have been used in Ayurvedic and Eastern traditions for thousands of years! In fact, this healing system was also used by the Romans in conjunction with public baths to remove pollutants from the body through the processes of osmosis and diffusion.  

The patented foot detox technology causes only biocompatible, delicate electrical frequencies to enter the water. This triggers a relaxation response. At the same time, these frequencies create an ionic field that cleanses and cleanses the body thanks to the power of ions. The process ionizes water as H2O and splits into OH- and H + ions. These ions attract and neutralize oppositely charged toxins.

Course of therapy:

This relaxing 30-minute treatment involves immersing your feet in warm water with the addition of  minerals.  In the bowl there is an ionizing head and a disposable protective foil, replaced each time after the end of the treatment. Within minutes, toxins are removed from the body from thousands of pores in the feet, leaving you feeling rejuvenated, regenerated and revitalized.

You'll likely see different colors during your foot detox sessions. The discoloration in the water will show both the impurities in the water and the toxins in your body, so color changes may vary from session to session.  

After finishing the bath, it is advisable to thoroughly wash and disinfect the feet and ensure proper hydration of the patient.

After the session, the user feels calm, relaxed and focused. There are no harmful side effects and the process is painless, non-invasive and completely safe.

Contraindications:

This service is not recommended for pregnant or lactating women or those with a pacemaker.  

People with open wounds or a foot infection.

Consult a healthcare professional prior to use if you have a serious medical condition or are on prescription medications.

How to prepare:

It is recommended to stay well hydrated.

Come in comfortable clothes so that you can soak your feet comfortably in the water.  

Take the book you like.

Time:

Thirty minutes

Price:

1 treatment  PLN 30

5 treatments 120 PLN

10 treatments 240 PLN

How does it work:

Did you know that there are over 2000 sweat glands in the feet and

4000 pores?No wonder detoxifying foot baths are used in traditionayurvedic and eastern for thousands of years! In fact, this system

healing was also used by the Romans in conjunction with baths public to remove pollutants from the body through osmosis processesand diffusion. 

The patented foot detox technology makes them go into the wateronly biocompatible, gentle electrical frequencies. This causes a reactionrelaxing. At the same time, these frequencies create an ionic field that purifies and cleanses the body thanks to the power of ions. The process ionizes the water as H2O isplits into OH- and H+ ions. These ions attract and neutralize oppositely charged toxins.

krążenie jonów po ciele.jpg

Dlaczego woda zmienia kolor:

Maszyna do jonowego detoksu poprzez elektrolizę wody, tworzy w wodzie jony. Jony to naładowane cząstki, które neutralizują toksyny przechowywane w organizmie w postaci naładowanej. Ciepła woda z kranu nie jest i nie powinna być destylowana, wprost przeciwnie dodatkowo dodaje się sól aby obieg osiągnął odpowiednie natężenie prądu (amperaż) potrzebny do wzbudzenia jonów. Same jony „nie mają faworytów”, dlatego będą reagować i neutralizować również inne naładowane cząstki, w tym cząstki znajdujące się już w wodzie.
 

Gdy w wodzie nie ma stóp, jony neutralizują to, co znajduje się w wannie. Pierwsza to sama woda; przeciętna woda miejska zawiera od 300 do 500 substancji chemicznych. Druga to sól, która również ma ładunek. Trzeci to płyta matrycy wykonana ze stali nierdzewnej i miedzi. Wszystkie te elementy przyczynią się do zmiany koloru. JEDNAK z 13-letniego doświadczenia wielu badaczy szacuje się, że „śmieci w wannie” odpowiadają za około 30% całkowitej zmiany koloru, gdy stopy znajdują się w wodzie. 

Pole jonowe porównujemy do ogromnego magnesu, który przyciąga przeciwnie naładowane cząsteczki (toksyny) z organizmu, które następnie są uwalniane do wanny. Ponieważ każdy organizm uwalnia te toksyny zgodnie ze swoimi priorytetami, dzięki reakcji widzimy różne kolory, tekstury, a nawet zapachy u różnych osób. Te różnice widzimy raz po raz.

Testy na konferencji AutismOne w Chicago są tego dobrym przykładem. Przez cały czas pracowało 7 maszyn. Zaobserwowano bardzo różne wyniki (kolory) w zależności od osoby. Wyniki różniły się nie tylko mieszanką i intensywnością kolorów, ale także pod innymi względami — w niektórych przypadkach było dużo śluzu, pęcherzyków lub piany, a w innych było ich mniej lub wcale. Te różne wyniki wynikały z różnych poziomów toksyczności i zdolności organizmu do uwalniania toksyn w określonym czasie. 

Teoria palety kolorów TCM meridianów:

Należy pamiętać, że oferowana przez gabinety naturopatyczne paleta kolorów opiera się na testach energetycznych TCM tradycyjnej medycyny chińskiej opartej na meridianach. Różne kolory oznaczają, że wpływają na różne meridiany w ciele. Meridiany opierają się na kanałach energetycznych akupunktury w organizmie. Jeśli woda jest ciemnozielona = meridian pęcherzyka żółciowego, brązowa = meridian wątroby, biała = układ limfatyczny, pomarańczowa = stawy. Pamiętając , że meridiany to linie łączące punkty akupunkturowe jak drogi, którą przemieszcza się energia i regulują pracę poszczególnego organów. Więc jeśli  na przykład widzisz brązową lub czarną wodę przy detoksie,  oznacza to, że oczyszczasz meridian wątroby. 

Zmiana intensywności koloru jest najważniejszym wskaźnikiem badania:

Aby pogłębić dyskusję na temat kolorów, uważam, że nawet jeśli nie weźmiemy pod uwagę TCM -najważniejsze, że następuje zmiana koloru. Świadczy to o zmniejszaniu się poziomu toksyn.

Course of therapy:

This relaxing, 30-minute treatment consists of immersing your feet in warm water with an additive minerals. The bowl contains an ionizing head and a disposable protective foil, which is replaced each time the treatment is completed.Within minutes, toxins are removed from the body from the thousands of pores in the feet, leaving a feeling of rejuvenation, regeneration and revitalization.

You will see the effects of its work in the first seconds, when the ionized water starts to remove toxins and gradually changes its color.

Many users are shocked by the amount of impurities that the tub literally sucks out of their bodies. You will likely see a variety of colors during a foot detox session. Discoloration in the water will show both impurities in the water and toxins in your body, so color changes may vary from session to session. 

 

After the bath, it is advisable to thoroughly wash and disinfect the feet and ensure proper hydration of the body.

After the session, the user feels calm, relaxed and focused. There are no harmful side effects and the process is painless, non-invasive and completely safe.

Contraindications:

This service is not recommended for pregnant or lactating women or people with a pacemaker. 

People with open sores or foot infection.

Consult a healthcare professional before use if you have a serious medical condition or are taking prescription medications.

How to prepare:

It is recommended to be well hydrated.

Come in comfortable clothes that allow you to comfortably dip your feet in the water. 

Take a book you like.

Time:

30 minutes

Price:

1 treatment  PLN 40

5 treatments PLN 160

10 treatments PLN 320

Comments:

It is important to have at least five Detox HydroSauna sessions, because after the first 1-2 sessions, the removed toxins circulate in the body. After 2-3 sessions, it begins to move in large amounts. 

For the best result, you should take 10 to 14 sessions.

bottom of page